Co wpływa na wzrost szans na unieważnienie WIBORu?

Co wpływa na wzrost szans na unieważnienie WIBORu

Konstrukcja umowy kredytu w złotówkach budzi niemałe wątpliwości. Już od jakiegoś czasu wspomina się o tym, że w pewnym momencie sądom przyjdzie zmagać się z kolejnymi wnioskami pochodzącymi od osób domagających się swoich praw. Wiele wskazuje na to, że czas ten właśnie nadchodzi.

Czas zmian. Koniec z WIBOR?

Aby lepiej zrozumieć, o co toczy się walka, warto poświęcić nieco uwagi temu, jak wyliczana jest wartość wskaźnika WIBOR, bo okazuje się, że mamy do czynienia ze sposobem, który pozostawia wiele do życzenia. Wskaźnik ten jest obliczany na podstawie transakcji międzybankowych. Niestety, transakcji tych nie jest dziś tak dużo, jak przed rokiem 2008, a to sprawia, że często brakuje danych, aby określić, jakiej wysokości ma być stawka referencyjna. Nic więc dziwnego, że WIBOR jest uważany za wskaźnik, który wcale nie informuje o rzeczywistym koszcie finansowania międzybankowego. Skoro nie sposób obliczać go właściwie, pojawia się szansa na unieważnienie WIBORu jeśli nie w każdej, to przynajmniej w części umów kredytowych w złotówkach.