Komu może przysługiwać odszkodowanie za kredyt hipoteczny?

Komu może przysługiwać odszkodowanie za kredyt hipoteczny

Czy kredyt ze wskaźnikiem WIBOR zawsze można unieważnić? Nietrudno się domyślić, że choć możliwości w tym zakresie są duże, nie każdy ma takie same szanse na powodzenie. Warto więc poszukać odpowiedzi na pytanie o to, kto powinien zainteresować się tym zagadnieniem w pierwszej kolejności.

Kredyt w złotówkach – kto może walczyć w sądzie?

Warunkiem koniecznym jest nie tylko posiadanie kredytu hipotecznego z PLN. Warto pamiętać także o tym, że powództwo o odszkodowanie za kredyt hipoteczny może złożyć jedynie ta osoba, która ma status konsumenta. W praktyce oznacza to, że trudno liczyć na sukces, gdy wspomniany kredyt był w jakiś sposób związany z działalnością gospodarczą osoby, która zdecydowała się na jego zaciągnięcie. Nie ma też mowy o odszkodowaniu za kredyty związane z działalnością zawodową. Co ważne, śmierć kredytobiorcy nie sprawia, że pozew automatycznie staje się nieważny. Nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, aby miejsce osoby składającej go zajęli jej spadkobiercy i dalej walczyli o swoje prawa.