Przygotowanie do pozwu o WIBOR w praktyce

Przygotowanie do pozwu o WIBOR w praktyce

Osoby zastanawiające się nad pozwami o WIBOR zwykle słyszą, że ich szanse wzrosną, gdy uda się im znaleźć dobrą kancelarię. Nieco mniej uwagi poświęca się samej czekającej na nie sprawie. Warto więc przybliżyć sposób postępowania kolejnych podmiotów reprezentujących interesy osób zaciągających kredyty w złotówkach.

Umowa jako baza

Pierwszym krokiem niezmiennie pozostaje nie tylko sam wybór kancelarii, ale również udanie się do jej siedziby z umową zawartą z konkretnym bankiem oraz ze wszystkimi aneksami do niej. To właśnie analiza umowy kredytowej pozwala odpowiedzieć na pytanie o to, czy pozwy o WIBOR 3M i 6M mają w ogóle sens. Na podstawie dokumentów można określić, jak wyliczano wskaźnik w konkretnym przypadku. Pozwala to na uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy sens ma walka o unieważnienie wskaźnika WIBOR w całości, czy też walka o mniejszy cel, pewniejszy jednak do uzyskania. Dopiero na tym etapie można zacząć zastanawiać się nad konkretną strategią procesową oraz nad samym przebiegiem takiego procesu.